คิดกันบางบางเวลา

แอบรักก็เหมือนทับทิมกรอบ ข้างนอกสดใส แต่ข้างในคือแห้ว!!!

ความรักคือการถอยหลังคนละก้าว หรือมากกว่านั้น นั้นคือ การยอมปล่อยให้คนที่เรารักมีความสุข